شعری برای امام هادی (ع)/ کور باد آن که کرده بی ادبی


تاریخ :فروردین ۲۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

شعری برای امام هادی (ع)/ کور باد آن که کرده بی ادبی
مجتبی خرسندی از شاعران آیینی کشورمان شعری با نام «منبع فیض ناتمام» سروده است.

شعری برای امام هادی (ع)/ کور باد آن که کرده بی ادبی

مجتبی خرسندی از شاعران آیینی کشورمان شعری با نام «منبع فیض ناتمام» سروده است.
شعری برای امام هادی (ع)/ کور باد آن که کرده بی ادبی

خرید بک لینک

دیدگاه ها مسدود شده اند .