صحنه اهانت آمیز به نمادهای عاشورا در یک فیلم هندی!


تاریخ :آذر ۲۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

صحنه اهانت آمیز به نمادهای عاشورا در یک فیلم هندی!
شیعیان هندوستان نسبت به وجود صحنه اهانت آمیز به عاشورا در فیلم جدید «رئیس» شاهرخ‌خان، خواستار عذرخواهی کارگردان و تهیه کنند این فیلم شدند.

صحنه اهانت آمیز به نمادهای عاشورا در یک فیلم هندی!

شیعیان هندوستان نسبت به وجود صحنه اهانت آمیز به عاشورا در فیلم جدید «رئیس» شاهرخ‌خان، خواستار عذرخواهی کارگردان و تهیه کنند این فیلم شدند.
صحنه اهانت آمیز به نمادهای عاشورا در یک فیلم هندی!

دیدگاه ها مسدود شده اند .