طرفداران ترامپ به جان یک زن مسلمان افتادند


تاریخ :آذر ۱۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

طرفداران ترامپ به جان یک زن مسلمان افتادند
سه طرفدار رئیس‌جمهور منتخب آمریکا به یک زن مسلمان در منهتن حمله کرده و او را تروریست خطاب قرار دادند.

طرفداران ترامپ به جان یک زن مسلمان افتادند

سه طرفدار رئیس‌جمهور منتخب آمریکا به یک زن مسلمان در منهتن حمله کرده و او را تروریست خطاب قرار دادند.
طرفداران ترامپ به جان یک زن مسلمان افتادند

دیدگاه ها مسدود شده اند .