علمای که شالوده و اساس و پایه‌ مذهب تشیع را ریختند


تاریخ :اردیبهشت ۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :دین و مذهب

علمای که شالوده و اساس و پایه‌ مذهب تشیع را ریختند
سه شخصیت سید مرتضی، شیخ مفید و خواجه نصیر طوسی خیلی بزرگوار بوده‌اند و تقریبا به مذهب حیات دادند؛ بلکه شالوده و اساس و پایه‌ مذهب تشیع را این‌ها ریخته‌اند.

علمای که شالوده و اساس و پایه‌ مذهب تشیع را ریختند

سه شخصیت سید مرتضی، شیخ مفید و خواجه نصیر طوسی خیلی بزرگوار بوده‌اند و تقریبا به مذهب حیات دادند؛ بلکه شالوده و اساس و پایه‌ مذهب تشیع را این‌ها ریخته‌اند.
علمای که شالوده و اساس و پایه‌ مذهب تشیع را ریختند

یوزرنیم و پسورد نود ۳۲ ورژن ۷

خرم خبر

دیدگاه ها مسدود شده اند .