عملی که محبوب ترین انفاق نزد خدا است


تاریخ :خرداد ۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

عملی که محبوب ترین انفاق نزد خدا است
حق گویی و حق مداری از سفارشات اکید دین اسلام و قرآن و روایات است حتی اگر به ضرر انسان تمام شود.

عملی که محبوب ترین انفاق نزد خدا است

حق گویی و حق مداری از سفارشات اکید دین اسلام و قرآن و روایات است حتی اگر به ضرر انسان تمام شود.
عملی که محبوب ترین انفاق نزد خدا است

wolrd press news

دیدگاه ها مسدود شده اند .