عکس/ خواسته جالب یک کودک از خدا


تاریخ :خرداد ۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

عکس/ خواسته جالب یک کودک از خدا
منتظر واقعی باید هر لحظه خود را آماده کند برای سرسپردن به مقدم امام زمانش.

عکس/ خواسته جالب یک کودک از خدا

منتظر واقعی باید هر لحظه خود را آماده کند برای سرسپردن به مقدم امام زمانش.
عکس/ خواسته جالب یک کودک از خدا

car

دیدگاه ها مسدود شده اند .