عیسی مسیح؛ پادشاه جدید لهستان


تاریخ :آذر ۱۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

عیسی مسیح؛ پادشاه جدید لهستان

به گزارش دین آنلاین، رهبران مذهبی و سیاسی لهستان، از جمله آقای رئیس‌جمهور، آندری دودا در مراسمی اعلام کردند که پادشاه لهستان از این پس عیسی مسیح خواهد بود.

این نخستین مرتبه‌ای نیست که فرمانروای لهستان قدرت را از آنِ شخصیتی آسمانی می‌داند. بیش از 350 سال پیش نیز پادشاه کازیمیر حضرت مریم را ملکۀ افتخاری لهستان اعلام کرد.

ایدۀ اعلام شدن مسیح به عنوان پادشاه کشور، از وحی‌هایی که در نیمۀ نخست قرن بیستم به یک پرستار لهستانی به نام روزالیا زلکوا (Rosalia Zelkova) شده بود نشأت گرفته است.

زلکوا گفته بود که مسیح می‌خواهد پادشاه لهستان اعلام شود تا از لهستان در مقابل خطر بروز جنگ محافظت کند. حال که بیش از چهل سال از این اتّفاق گذشته است، اسقف‌ها و رهبران لهستان مایلند مسیح را حاکم خود بخوانند.
 

عیسی مسیح؛ پادشاه جدید لهستان

به گزارش دین آنلاین، رهبران مذهبی و سیاسی لهستان، از جمله آقای رئیس‌جمهور، آندری دودا در مراسمی اعلام کردند که پادشاه لهستان از این پس عیسی مسیح خواهد بود.

این نخستین مرتبه‌ای نیست که فرمانروای لهستان قدرت را از آنِ شخصیتی آسمانی می‌داند. بیش از 350 سال پیش نیز پادشاه کازیمیر حضرت مریم را ملکۀ افتخاری لهستان اعلام کرد.

ایدۀ اعلام شدن مسیح به عنوان پادشاه کشور، از وحی‌هایی که در نیمۀ نخست قرن بیستم به یک پرستار لهستانی به نام روزالیا زلکوا (Rosalia Zelkova) شده بود نشأت گرفته است.

زلکوا گفته بود که مسیح می‌خواهد پادشاه لهستان اعلام شود تا از لهستان در مقابل خطر بروز جنگ محافظت کند. حال که بیش از چهل سال از این اتّفاق گذشته است، اسقف‌ها و رهبران لهستان مایلند مسیح را حاکم خود بخوانند.
 

عیسی مسیح؛ پادشاه جدید لهستان

دیدگاه ها مسدود شده اند .