فریاد آزادی شیخ زکزاکی در جشن میلاد پیامبر(ص) در نیجریه +تصاویر
مراسم میلاد پیامبر گرامی اسلام در نیجریه و توسط شیعیان این کشور نیز برگزار شد.

فریاد آزادی شیخ زکزاکی در جشن میلاد پیامبر(ص) در نیجریه +تصاویر

مراسم میلاد پیامبر گرامی اسلام در نیجریه و توسط شیعیان این کشور نیز برگزار شد.
فریاد آزادی شیخ زکزاکی در جشن میلاد پیامبر(ص) در نیجریه +تصاویر

دیدگاه ها مسدود شده اند .