ماجرای خواندنی مسلمان‌شدن دختر اسپانیایی


تاریخ :مرداد ۲۵, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

ماجرای خواندنی مسلمان‌شدن دختر اسپانیایی
روزی که موبایل مریم مسلمان ـ ماریای مسیحی سابق ـ شروع به گفتن اذان کرد، تعجب در چهره والدینش به صورت مشهودی احساس می‌شد.

ماجرای خواندنی مسلمان‌شدن دختر اسپانیایی

روزی که موبایل مریم مسلمان ـ ماریای مسیحی سابق ـ شروع به گفتن اذان کرد، تعجب در چهره والدینش به صورت مشهودی احساس می‌شد.
ماجرای خواندنی مسلمان‌شدن دختر اسپانیایی

دیدگاه ها مسدود شده اند .