ماه رمضان درمالزی و اندونزی


تاریخ :تیر ۱۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

ماه رمضان درمالزی و اندونزی
با وجودی که بیش از نیمی از مردم کشور مالزی را مسلمانان تشکیل می دهند اما غیرمسلمانان در این کشور بسیارند و در رمضان سعی می کنند ضمن نگه داشتن حرمت مسلمانان آنها را همراهی کنند.

ماه رمضان درمالزی و اندونزی

با وجودی که بیش از نیمی از مردم کشور مالزی را مسلمانان تشکیل می دهند اما غیرمسلمانان در این کشور بسیارند و در رمضان سعی می کنند ضمن نگه داشتن حرمت مسلمانان آنها را همراهی کنند.
ماه رمضان درمالزی و اندونزی

اپدیت نود۳۲ ورژن ۹

ایرانی

دیدگاه ها مسدود شده اند .