مبلغ مصری: بیمه حرام است! +فیلم


تاریخ :خرداد ۲۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

مبلغ مصری: بیمه حرام است! +فیلم
یک مبلغ مصری مدعی شد که بیمه عمر حرام است زیرا با ایمان به تقدیر الهی، در تناقض است.

مبلغ مصری: بیمه حرام است! +فیلم

یک مبلغ مصری مدعی شد که بیمه عمر حرام است زیرا با ایمان به تقدیر الهی، در تناقض است.
مبلغ مصری: بیمه حرام است! +فیلم

ganool review

دیدگاه ها مسدود شده اند .