محرومیت مسلمانان سیل‌زده میانمار از کمک‌های دولتی


تاریخ :تیر ۲۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

محرومیت مسلمانان سیل‌زده میانمار از کمک‌های دولتی
دولت میانمار طی اقدامی نژادپرستانه مسلمانان سیل‌زده را از اعطای هر گونه خدمات و مساعدت‌های انسان‌دوستانه محروم کرد.

محرومیت مسلمانان سیل‌زده میانمار از کمک‌های دولتی

دولت میانمار طی اقدامی نژادپرستانه مسلمانان سیل‌زده را از اعطای هر گونه خدمات و مساعدت‌های انسان‌دوستانه محروم کرد.
محرومیت مسلمانان سیل‌زده میانمار از کمک‌های دولتی

اتومبیل

دیدگاه ها مسدود شده اند .