مسجدی که دوبار آتش گرفت!


تاریخ :مرداد ۸, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

مسجدی که دوبار آتش گرفت!
در حادثه حریق مشکوکی در ساعات اولیه روز چهارشنبه یکی از مساجد فرانسه طعمه حریق شد.

مسجدی که دوبار آتش گرفت!

در حادثه حریق مشکوکی در ساعات اولیه روز چهارشنبه یکی از مساجد فرانسه طعمه حریق شد.
مسجدی که دوبار آتش گرفت!

نخبگان

دیدگاه ها مسدود شده اند .