مسلمانانی که کلیسا می سازند! +عکس


تاریخ :خرداد ۲۵, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

مسلمانانی که کلیسا می سازند! +عکس
مسلمانان روستایی در ایالت پنجاب پاکستان در حال کمک به همسایگان مسیحی هستند تا بتوانند کلیسای جدیدی برای خود بسازند.

مسلمانانی که کلیسا می سازند! +عکس

مسلمانان روستایی در ایالت پنجاب پاکستان در حال کمک به همسایگان مسیحی هستند تا بتوانند کلیسای جدیدی برای خود بسازند.
مسلمانانی که کلیسا می سازند! +عکس

آهنگ جدید

دیدگاه ها مسدود شده اند .