حتی روزگاری سمت وزارت و دفترداری سلطان محمد را به عهده داشت که بعدها کناره‌گیری کرد و باقی عمر را به زهد و تقوی و عبادت گذراند.

شهر خبر

موبایل دوستان

دیدگاه ها مسدود شده اند .