ملاقات با مسلمانان در داخل کلیسا!


تاریخ :مرداد ۲۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

ملاقات با مسلمانان در داخل کلیسا!
گروهی از کلیساها و مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی ایالت مینه‌سوتا در راستای کاهش دادن تنش‌های فرهنگی و نژادی در مورد مسلمانان در آمریکا همایش «ملاقات با مسلمانان» را برگزار می‌کنند.

ملاقات با مسلمانان در داخل کلیسا!

گروهی از کلیساها و مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی ایالت مینه‌سوتا در راستای کاهش دادن تنش‌های فرهنگی و نژادی در مورد مسلمانان در آمریکا همایش «ملاقات با مسلمانان» را برگزار می‌کنند.
ملاقات با مسلمانان در داخل کلیسا!

لوکس بلاگ

دیدگاه ها مسدود شده اند .