مهمانی رهبر کاتولیک های جهان با پناهجویان سوری


تاریخ :مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

مهمانی رهبر کاتولیک های جهان با پناهجویان سوری
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، سه شنبه ۲۱ مردادماه، ناهار را با گروهی متشکل از ۲۱ پناهجوی سوری در واتیکان صرف کرد.

مهمانی رهبر کاتولیک های جهان با پناهجویان سوری

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، سه شنبه ۲۱ مردادماه، ناهار را با گروهی متشکل از ۲۱ پناهجوی سوری در واتیکان صرف کرد.
مهمانی رهبر کاتولیک های جهان با پناهجویان سوری

خبر جدید

دیدگاه ها مسدود شده اند .