نظر مراجع درباره خمس پس‌انداز در صندوق‌ خانگی


تاریخ :اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

نظر مراجع درباره خمس پس‌انداز در صندوق‌ خانگی
دفاتر آیات عظام شبیری‌زنجانی، مکارم‌شیرازی، نوری‌همدانی و بیات‌زنجانی در استفتایی به طور جداگانه در مورد خمس مبلغ صندوق خانگی پاسخ دادند.

نظر مراجع درباره خمس پس‌انداز در صندوق‌ خانگی

دفاتر آیات عظام شبیری‌زنجانی، مکارم‌شیرازی، نوری‌همدانی و بیات‌زنجانی در استفتایی به طور جداگانه در مورد خمس مبلغ صندوق خانگی پاسخ دادند.
نظر مراجع درباره خمس پس‌انداز در صندوق‌ خانگی

خرید بک لینک

آهنگ جدید

دیدگاه ها مسدود شده اند .