نماز خواندن در فرودگاه پاریس ممنوع شد!


تاریخ :خرداد ۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

نماز خواندن در فرودگاه پاریس ممنوع شد!
مسئولان مصری عنوان کردند که سقوط هواپیما به دلیلی غیر از نقص فنی اتفاق افتاده و ممکن است کارکنان فرودگاه مقصد، دستی در این حادثه داشته باشند.

نماز خواندن در فرودگاه پاریس ممنوع شد!

مسئولان مصری عنوان کردند که سقوط هواپیما به دلیلی غیر از نقص فنی اتفاق افتاده و ممکن است کارکنان فرودگاه مقصد، دستی در این حادثه داشته باشند.
نماز خواندن در فرودگاه پاریس ممنوع شد!

موزیک سرا

دیدگاه ها مسدود شده اند .