هزار و ۴۰۰ امامزاده کشور بهسازی می‌شوند


تاریخ :تیر ۲۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

هزار و ۴۰۰ امامزاده کشور بهسازی می‌شوند
حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با بیان اینکه توسعه و عمران و بهسازی امامزادگان یکی از مشخصه های قطب فرهنگی شدن امامزادگان است ، اظهار داشت: امسال هزار و ۴۰۰ امامزاده کشور تحت پوشش طرح جامع عمران سازمان اوقاف و امور خیریه کشور قرار گرفته اند.

هزار و ۴۰۰ امامزاده کشور بهسازی می‌شوند

حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با بیان اینکه توسعه و عمران و بهسازی امامزادگان یکی از مشخصه های قطب فرهنگی شدن امامزادگان است ، اظهار داشت: امسال هزار و ۴۰۰ امامزاده کشور تحت پوشش طرح جامع عمران سازمان اوقاف و امور خیریه کشور قرار گرفته اند.
هزار و ۴۰۰ امامزاده کشور بهسازی می‌شوند

خبرگزاری ایران

دیدگاه ها مسدود شده اند .