همنشینی با این شخص ممنوع!


تاریخ :آذر ۱۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

همنشینی با این شخص ممنوع!
امام رضا علیه السلام شیعیان را از همنشین شدن با افرادی که حق را انکار می کنند، برحذر داشتند.

همنشینی با این شخص ممنوع!

امام رضا علیه السلام شیعیان را از همنشین شدن با افرادی که حق را انکار می کنند، برحذر داشتند.
همنشینی با این شخص ممنوع!

دیدگاه ها مسدود شده اند .