ورود بی‌بی‌سی به حاشیه‎‌های طنز «دورهمی»


تاریخ :مرداد ۲۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

ورود بی‌بی‌سی به حاشیه‎‌های طنز «دورهمی»
به نظر می‌رسد استعمارگران با فرصت‌طلبی مترصد سوءاستفاده از این محمل برای خدشه در وحدت کشور و تشدید منازعه مذهبی هستند.

ورود بی‌بی‌سی به حاشیه‎‌های طنز «دورهمی»

به نظر می‌رسد استعمارگران با فرصت‌طلبی مترصد سوءاستفاده از این محمل برای خدشه در وحدت کشور و تشدید منازعه مذهبی هستند.
ورود بی‌بی‌سی به حاشیه‎‌های طنز «دورهمی»

عکس های داغ جدید

دیدگاه ها مسدود شده اند .