وقایع و اعمال ماه ربیع الثّانى


تاریخ :دی ۱۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

وقایع و اعمال ماه ربیع الثّانى
در روایات اسلامى و کتب دعا، اعمال زیادى براى این ماه ذکر نشده، فقط مرحوم سیّد بن طاووس، براى روز اوّل دعایى را ذکر کرده که در کتاب اقبال آمده است .

وقایع و اعمال ماه ربیع الثّانى

در روایات اسلامى و کتب دعا، اعمال زیادى براى این ماه ذکر نشده، فقط مرحوم سیّد بن طاووس، براى روز اوّل دعایى را ذکر کرده که در کتاب اقبال آمده است .
وقایع و اعمال ماه ربیع الثّانى

دیدگاه ها مسدود شده اند .