وقتی یک کشیش به ممنوعیت پخش اذان اعتراض می کند +عکس


تاریخ :آذر ۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

وقتی یک کشیش به ممنوعیت پخش اذان اعتراض می کند +عکس
اقشار مختلف مردم نابلس از جمله یک کشیش مسیحی در اعتراض به قانون ممنوعیت پخش صدای اذان در سرزمین های اشغالی دست به اعتراض زدند.

وقتی یک کشیش به ممنوعیت پخش اذان اعتراض می کند +عکس

اقشار مختلف مردم نابلس از جمله یک کشیش مسیحی در اعتراض به قانون ممنوعیت پخش صدای اذان در سرزمین های اشغالی دست به اعتراض زدند.
وقتی یک کشیش به ممنوعیت پخش اذان اعتراض می کند +عکس

دیدگاه ها مسدود شده اند .