پایان ۸۷ روز اعتصاب غذای عالم شیعه


تاریخ :مرداد ۱۸, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

پایان ۸۷ روز اعتصاب غذای عالم شیعه
دبیر کل و رهبر حزب وحدت مسلمین پاکستان پس از ۸۷ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.

پایان ۸۷ روز اعتصاب غذای عالم شیعه

دبیر کل و رهبر حزب وحدت مسلمین پاکستان پس از ۸۷ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.
پایان ۸۷ روز اعتصاب غذای عالم شیعه

دیدگاه ها مسدود شده اند .