پیامبر(ص) به حال کدامین زن گریست


تاریخ :خرداد ۱۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

پیامبر(ص) به حال کدامین زن گریست
حضرت محمد(ص) فرمود: يا على! آن شب كه مرا به معراج بردند، گروهى از زنان امت خود را در عذاب سختى ديدم و از شدت عذابشان گريستم.

پیامبر(ص) به حال کدامین زن گریست

حضرت محمد(ص) فرمود: يا على! آن شب كه مرا به معراج بردند، گروهى از زنان امت خود را در عذاب سختى ديدم و از شدت عذابشان گريستم.
پیامبر(ص) به حال کدامین زن گریست

اسکای نیوز

دیدگاه ها مسدود شده اند .