چالش های پیش روی دختر تازه مسلمان شده


تاریخ :تیر ۲۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

چالش های پیش روی دختر تازه مسلمان شده
یک دختر نومسلمان ، روزهای تازه مسلمان شدنش را روایت کرد. در این جریان، مادر ابتدا به مخالفت با دخترش می پردازد، اما به تدریج این موضوع برایش جا می افتد و حتی به همراهی به دخترش می پردازد به طوری که یک جانماز به دخترش هدیه می دهد…

چالش های پیش روی دختر تازه مسلمان شده

یک دختر نومسلمان ، روزهای تازه مسلمان شدنش را روایت کرد. در این جریان، مادر ابتدا به مخالفت با دخترش می پردازد، اما به تدریج این موضوع برایش جا می افتد و حتی به همراهی به دخترش می پردازد به طوری که یک جانماز به دخترش هدیه می دهد…
چالش های پیش روی دختر تازه مسلمان شده

تکنولوژی جدید

دیدگاه ها مسدود شده اند .