چرا کفن سفید است؟


تاریخ :بهمن ۱, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز

مستحب است پارچه کفن از پنبه بوده و حرام است که از حریر خالص باشد.

سایت استخدامی

دیدگاه ها مسدود شده اند .