چند پیشنهاد برای سهولت روزه گرفتن


تاریخ :تیر ۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

چند پیشنهاد برای سهولت روزه گرفتن
یکی، دو ساعت که بگذرد و معده خالی بماند، بوی هر غذایی، حتی غذاهایی که در حالت عادی میل به خوردن‌شان نداریم، برای‌مان لذت‌بخش می‌شود.

چند پیشنهاد برای سهولت روزه گرفتن

یکی، دو ساعت که بگذرد و معده خالی بماند، بوی هر غذایی، حتی غذاهایی که در حالت عادی میل به خوردن‌شان نداریم، برای‌مان لذت‌بخش می‌شود.
چند پیشنهاد برای سهولت روزه گرفتن

wolrd press news

دیدگاه ها مسدود شده اند .