چهار روحانی شیعه دیگر در بحرین دستگیر شدند


تاریخ :مرداد ۱۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

چهار روحانی شیعه دیگر در بحرین دستگیر شدند
نیروهای پلیس بحرین شیخ عیسی مومن، امام جمعه مسجد الخیف در منطقه دیر واقع در شرق منامه را بازداشت کردند.

چهار روحانی شیعه دیگر در بحرین دستگیر شدند

نیروهای پلیس بحرین شیخ عیسی مومن، امام جمعه مسجد الخیف در منطقه دیر واقع در شرق منامه را بازداشت کردند.
چهار روحانی شیعه دیگر در بحرین دستگیر شدند

شبکه خانگی

دیدگاه ها مسدود شده اند .