چگونه از خدا تشکر کنیم؟


تاریخ :مرداد ۵, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

چگونه از خدا تشکر کنیم؟
امام سجاد (علیه ‏السلام) درحدیثی فرمودند: خداوند سبحان، اعتراف کننده به عجز و ناتواني از سپاسگزاري را شكر گزار خود می داند.

چگونه از خدا تشکر کنیم؟

امام سجاد (علیه ‏السلام) درحدیثی فرمودند: خداوند سبحان، اعتراف کننده به عجز و ناتواني از سپاسگزاري را شكر گزار خود می داند.
چگونه از خدا تشکر کنیم؟

خرید لینک

ابزار رسانه

دیدگاه ها مسدود شده اند .