کاخ سفید مرا اهل دعا کرد!


تاریخ :اسفند ۱۸, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز

برای موضوع های اساسی در طول روز دعا می کنم زیرا به این نیرو و حمایت نیاز دارم.

سایت خبری زندگی

مجله اتومبیل

دیدگاه ها مسدود شده اند .