کمبود مسجد در برلین


تاریخ :خرداد ۱۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

کمبود مسجد در برلین
پناهجويان مسلمان اكنون در برلين به جز چند مسجد كوچك جايی برای انجام عبادت و اعمال ديگر در برلين ندارند

کمبود مسجد در برلین

پناهجويان مسلمان اكنون در برلين به جز چند مسجد كوچك جايی برای انجام عبادت و اعمال ديگر در برلين ندارند
کمبود مسجد در برلین

اخبار دنیای دیجیتال

دیدگاه ها مسدود شده اند .