کمپین مذهبی سلفی‌های تندرو در آلمان!


تاریخ :آذر ۱۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :دین و مذهب

کمپین مذهبی سلفی‌های تندرو در آلمان!
پس از ممنوعیت پخش قرآن رایگان توسط سلفی‌ها در آلمان، اخیرا این گروه اقدام به توزیع کتاب درباره سیره پیامبر(ص) در این کشور کرده‌‌اند.

کمپین مذهبی سلفی‌های تندرو در آلمان!

پس از ممنوعیت پخش قرآن رایگان توسط سلفی‌ها در آلمان، اخیرا این گروه اقدام به توزیع کتاب درباره سیره پیامبر(ص) در این کشور کرده‌‌اند.
کمپین مذهبی سلفی‌های تندرو در آلمان!

دیدگاه ها مسدود شده اند .