کودک سه ساله ای که حافظ کل قرآن شد


تاریخ :مرداد ۱۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

کودک سه ساله ای که حافظ کل قرآن شد
یک خردسال نابغه در شهر «زاریا» نیجریه که تنها سه سال دارد، موفق به حفظ کامل قرآن کریم شد.

کودک سه ساله ای که حافظ کل قرآن شد

یک خردسال نابغه در شهر «زاریا» نیجریه که تنها سه سال دارد، موفق به حفظ کامل قرآن کریم شد.
کودک سه ساله ای که حافظ کل قرآن شد

فستیوال فیلم

دیدگاه ها مسدود شده اند .