گردهمایی زنان شعیه و سنی در آمریکا


تاریخ :اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

گردهمایی زنان شعیه و سنی در آمریکا
برادر بزرگتر «ایرام جعفری»، 39 ساله بود که پس از ترک مطبش در پاکستان در سال 2001 کشته شد.

گردهمایی زنان شعیه و سنی در آمریکا

برادر بزرگتر «ایرام جعفری»، 39 ساله بود که پس از ترک مطبش در پاکستان در سال 2001 کشته شد.
گردهمایی زنان شعیه و سنی در آمریکا

نود۳۲ آپدیت ورژن ۶

مرکز فیلم

دیدگاه ها مسدود شده اند .