گریه مرحوم مقدس در مقابل فرستاده شاه!


تاریخ :خرداد ۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

گریه مرحوم مقدس در مقابل فرستاده شاه!
انسان مومن باید عبد درگاه معبود یکتا باشد و به نوعی همیشه خود را در محضر خداوند بداند

گریه مرحوم مقدس در مقابل فرستاده شاه!

انسان مومن باید عبد درگاه معبود یکتا باشد و به نوعی همیشه خود را در محضر خداوند بداند
گریه مرحوم مقدس در مقابل فرستاده شاه!

موسیقی

دیدگاه ها مسدود شده اند .