گوشه‎ای از فضایل اخلاقی امام حسن مجتبی(ع)


تاریخ :تیر ۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

گوشه‎ای از فضایل اخلاقی امام حسن مجتبی(ع)
محبت و عطابخشی اهل بیت (ع) بویژه امام حسن مجتبی (ع) زبانزد عام و خاص شده بود. او که قلبی پاک و رؤوف و پرمهر نسبت به دردمندان و تیره‌بختان جامعه داشت، همانند پدرش علی بن ابی طالب (ع) با خرابه نشینان دردمند و اقشار مستضعف و کم درآمد همراه و همنشین می‌شد، درد دل آنان را با جان و دل می‌شنید و به آن، ترتیب اثر می‌داد.

گوشه‎ای از فضایل اخلاقی امام حسن مجتبی(ع)

محبت و عطابخشی اهل بیت (ع) بویژه امام حسن مجتبی (ع) زبانزد عام و خاص شده بود. او که قلبی پاک و رؤوف و پرمهر نسبت به دردمندان و تیره‌بختان جامعه داشت، همانند پدرش علی بن ابی طالب (ع) با خرابه نشینان دردمند و اقشار مستضعف و کم درآمد همراه و همنشین می‌شد، درد دل آنان را با جان و دل می‌شنید و به آن، ترتیب اثر می‌داد.
گوشه‎ای از فضایل اخلاقی امام حسن مجتبی(ع)

روزنامه قانون

دیدگاه ها مسدود شده اند .