۲۰ خصلتی که پیامبر (ص) قبل از بعثت داشت


تاریخ :اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

۲۰ خصلتی که پیامبر (ص) قبل از بعثت داشت
ابن شهر آشوب در کتاب خود، بیست خصلت پسندیده رسول خدا (ص) قبل از بعثت را که صفات انبیاء محسوب می شود را برشمرده است.

۲۰ خصلتی که پیامبر (ص) قبل از بعثت داشت

ابن شهر آشوب در کتاب خود، بیست خصلت پسندیده رسول خدا (ص) قبل از بعثت را که صفات انبیاء محسوب می شود را برشمرده است.
۲۰ خصلتی که پیامبر (ص) قبل از بعثت داشت

بک لینک رنک ۷

پرس نیوز

دیدگاه ها مسدود شده اند .