آموزش ۱۰۰ امام جماعت تایلندی در دارالافتاء مصر


تاریخ :مرداد ۱۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

آموزش ۱۰۰ امام جماعت تایلندی در دارالافتاء مصر
صد نفر از ائمه جماعت و طلاب علوم دینی تایلند در دوره آشنایی با فتواهای جدید در دارالافتاء مصر شرکت کردند و در طی این دوره، با مسایل جدید فقهی و فتواهای جدید دارالافتاء در زمینه های مختلف آشنا شدند.

آموزش ۱۰۰ امام جماعت تایلندی در دارالافتاء مصر

صد نفر از ائمه جماعت و طلاب علوم دینی تایلند در دوره آشنایی با فتواهای جدید در دارالافتاء مصر شرکت کردند و در طی این دوره، با مسایل جدید فقهی و فتواهای جدید دارالافتاء در زمینه های مختلف آشنا شدند.
آموزش ۱۰۰ امام جماعت تایلندی در دارالافتاء مصر

ساخت بنر

دیدگاه ها مسدود شده اند .