درخواست ممنوعیت حجاب در دادگاه‌های آلمان


تاریخ :مرداد ۲۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

درخواست ممنوعیت حجاب در دادگاه‌های آلمان
انجمن‌های قضات در آلمان خواستار ممنوعیت حجاب در دادگاه‌های این کشور شدند.

درخواست ممنوعیت حجاب در دادگاه‌های آلمان

انجمن‌های قضات در آلمان خواستار ممنوعیت حجاب در دادگاه‌های این کشور شدند.
درخواست ممنوعیت حجاب در دادگاه‌های آلمان

دیدگاه ها مسدود شده اند .