عهد مسلمانان بلژیک در مبارزه با افراط گرایی


تاریخ :فروردین ۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

عهد مسلمانان بلژیک در مبارزه با افراط گرایی
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از بروکسل نوشت : مسلمانانی که برای اقامه نماز جمعه در مسجد اعظم بروکسل گرد آمدند، پس از فریاد ‘ الله اکبر ‘ از مسجد بیرون آمده و شعار زنده باد بلژیک سرداده و عهد کردند که با افراط گرایی مبارزه کنند.

عهد مسلمانان بلژیک در مبارزه با افراط گرایی

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از بروکسل نوشت : مسلمانانی که برای اقامه نماز جمعه در مسجد اعظم بروکسل گرد آمدند، پس از فریاد ‘ الله اکبر ‘ از مسجد بیرون آمده و شعار زنده باد بلژیک سرداده و عهد کردند که با افراط گرایی مبارزه کنند.
عهد مسلمانان بلژیک در مبارزه با افراط گرایی

دانلود ها پلاس

مد روز

دیدگاه ها مسدود شده اند .