مسجد «السلام» انگلیس؛ آماده استقبال از غیرمسلمانان


تاریخ :خرداد ۱۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

مسجد «السلام» انگلیس؛ آماده استقبال از غیرمسلمانان
مسجد «السلام» در شهر «پرستون» انگلیس به مناسبت ماه مبارک رمضان با پرپایی نمایشگاهی درهای خود را به روی عموم باز کرد.

مسجد «السلام» انگلیس؛ آماده استقبال از غیرمسلمانان

مسجد «السلام» در شهر «پرستون» انگلیس به مناسبت ماه مبارک رمضان با پرپایی نمایشگاهی درهای خود را به روی عموم باز کرد.
مسجد «السلام» انگلیس؛ آماده استقبال از غیرمسلمانان

فانتزی

دیدگاه ها مسدود شده اند .