ویژگی که با زبان آشکار می‌ شود


تاریخ :اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

ویژگی که با زبان آشکار می‌ شود
زبان حضور یابنده‌ای است که با آمدنش کینه‎ها رخت بر می‌بندند و شگفت آفرینی است که گوش‌ها از آن لذت می‌برند.

ویژگی که با زبان آشکار می‌ شود

زبان حضور یابنده‌ای است که با آمدنش کینه‎ها رخت بر می‌بندند و شگفت آفرینی است که گوش‌ها از آن لذت می‌برند.
ویژگی که با زبان آشکار می‌ شود

آپدیت نود ۳۲ ورژن ۴

پرس نیوز

دیدگاه ها مسدود شده اند .