پاپ فرانسیس در دعای روز آدینۀ نیک بابت وضعیت جهان اظهار شرمندگی کرد

به گزارش دین‌آنلاین به نقل از دویچه‌وله، پاپ فرانسیس پیامش را در حضور حدود بیست‌ هزار مؤمن مسیحی اعلام کرد؛ این جمعیت در روز آدینۀ نیک در کولوسئوم، پایتخت باستانی ایتالیا برای یادبود مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب جمع شده بودند.

کشیش اعظم 81 ساله خواهان بخشش و آمرزش شد و از اینکه «نسل‌های ما … جوانان را در جهانی که با جنگ‌ها و اختلاف‌ها پاره پاره شده است رها کرده‌اند؛ جهانی که توسط خودپرستی بلعیده شده است… جهانی که در آن پیر و جوان و بیمار به حاشیه رانده شده‌اند.» اظهار «شرمندگی» کرد.

بسیاری از افراد شرکت‌کننده در مراسم «راه صلیب» شمع‌ در دست داشتند؛ این مراسمی است که در آن مصلوب شدن مسیح را در نمایشی آیینی بازسازی می‌کنند.

پس از تعدادی دستگیری‌های ضد تروریسم، در طول هفتۀ مقدس، اقدامات امنیتی در رم افزایش یافته است؛ حدود ده هزار مأمور امنیتی در سراسر شهر مستقر شده‌اند، جیپ‌های ارتشی و خودروهای زره‌پوش جنگی برای جلوگیری از حملاتِ احتمالی با کامیون به جمعیت در مکان‌های اصلی گردشگری در شهر پارک شده‌اند؛ مأموران انتظامی نیز هشدارهایی در مورد تهدیدات جنگجویان خارجی که از سوریه و عراق بازمی‌گردند صادر کرد.

شرم و نفس
فرانسیس، رهبر 1.2 میلیارد نفر از کاتولیک‌های رمی در جهان، افرادی را که در کلیسا برای بیدار کردنِ «وجدان خوابِ بشریت»، از طریق کمک کردن به فقرا، مهاجران و زندانیان تلاش می‌کنند تحسین کرد. او همچنین بیان کرد: «شرم‌آور است که حتی برخی از خادمانِ خداوند به خودشان اجازه می‌دهند با جاه‌طلبی و غرور فریب بخورند و از این راه ارزش خود را پایین بیاورند.»

آدینۀ نیک روزی است که کتاب مقدس می‌گوید در آن روز عیسی مصلوب شد. این رویداد غم‌انگیز به طور سنتی با مراسم مذهبی «راه صلیب» گرامی‌ داشته می‌شود. مراسم «راه صلیب» شامل چهارده مرحله (مقام) است که نشان‌دهندۀ رویدادهای دورۀ فرماندار روم، پُنتیوس پیلاطُس است که عیسی مسیح را به مرگ محکوم کرد. عباداتی که امسال در هر مرحله از مراسم راه صلیب خوانده شد توسط دانش‌آموزان دبیرستان و دانشجویان نوشته شده بود.

انتظار می‌رود که پاپ فرانسیس، مراسم مذهبی عید پاک در شنبه شب و جشن عید پاک روز یکشنبه را هدایت کند و پیامش را در سخنرانی موسوم به «اُربی اِت آربی» (Urbi et Orbi) – که دو بار در سال خطاب به شهر و خطاب به جهان برگزار می‌شود – بیان کند.
 
 

پاپ فرانسیس در دعای روز آدینۀ نیک بابت وضعیت جهان اظهار شرمندگی کرد

به گزارش دین‌آنلاین به نقل از دویچه‌وله، پاپ فرانسیس پیامش را در حضور حدود بیست‌ هزار مؤمن مسیحی اعلام کرد؛ این جمعیت در روز آدینۀ نیک در کولوسئوم، پایتخت باستانی ایتالیا برای یادبود مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب جمع شده بودند.

کشیش اعظم 81 ساله خواهان بخشش و آمرزش شد و از اینکه «نسل‌های ما … جوانان را در جهانی که با جنگ‌ها و اختلاف‌ها پاره پاره شده است رها کرده‌اند؛ جهانی که توسط خودپرستی بلعیده شده است… جهانی که در آن پیر و جوان و بیمار به حاشیه رانده شده‌اند.» اظهار «شرمندگی» کرد.

بسیاری از افراد شرکت‌کننده در مراسم «راه صلیب» شمع‌ در دست داشتند؛ این مراسمی است که در آن مصلوب شدن مسیح را در نمایشی آیینی بازسازی می‌کنند.

پس از تعدادی دستگیری‌های ضد تروریسم، در طول هفتۀ مقدس، اقدامات امنیتی در رم افزایش یافته است؛ حدود ده هزار مأمور امنیتی در سراسر شهر مستقر شده‌اند، جیپ‌های ارتشی و خودروهای زره‌پوش جنگی برای جلوگیری از حملاتِ احتمالی با کامیون به جمعیت در مکان‌های اصلی گردشگری در شهر پارک شده‌اند؛ مأموران انتظامی نیز هشدارهایی در مورد تهدیدات جنگجویان خارجی که از سوریه و عراق بازمی‌گردند صادر کرد.

شرم و نفس
فرانسیس، رهبر 1.2 میلیارد نفر از کاتولیک‌های رمی در جهان، افرادی را که در کلیسا برای بیدار کردنِ «وجدان خوابِ بشریت»، از طریق کمک کردن به فقرا، مهاجران و زندانیان تلاش می‌کنند تحسین کرد. او همچنین بیان کرد: «شرم‌آور است که حتی برخی از خادمانِ خداوند به خودشان اجازه می‌دهند با جاه‌طلبی و غرور فریب بخورند و از این راه ارزش خود را پایین بیاورند.»

آدینۀ نیک روزی است که کتاب مقدس می‌گوید در آن روز عیسی مصلوب شد. این رویداد غم‌انگیز به طور سنتی با مراسم مذهبی «راه صلیب» گرامی‌ داشته می‌شود. مراسم «راه صلیب» شامل چهارده مرحله (مقام) است که نشان‌دهندۀ رویدادهای دورۀ فرماندار روم، پُنتیوس پیلاطُس است که عیسی مسیح را به مرگ محکوم کرد. عباداتی که امسال در هر مرحله از مراسم راه صلیب خوانده شد توسط دانش‌آموزان دبیرستان و دانشجویان نوشته شده بود.

انتظار می‌رود که پاپ فرانسیس، مراسم مذهبی عید پاک در شنبه شب و جشن عید پاک روز یکشنبه را هدایت کند و پیامش را در سخنرانی موسوم به «اُربی اِت آربی» (Urbi et Orbi) – که دو بار در سال خطاب به شهر و خطاب به جهان برگزار می‌شود – بیان کند.
 
 

پاپ فرانسیس در دعای روز آدینۀ نیک بابت وضعیت جهان اظهار شرمندگی کرد

دیدگاه ها مسدود شده اند .