پیشوایان واقعی مردم


تاریخ :اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

پیشوایان واقعی مردم
ما خاندان، ياوران، اوصياء، وارثان و سزاوارترين مردم براى دست يافتن به مقام پیامبر(ص) در ميان مردم هستیم.

پیشوایان واقعی مردم

ما خاندان، ياوران، اوصياء، وارثان و سزاوارترين مردم براى دست يافتن به مقام پیامبر(ص) در ميان مردم هستیم.
پیشوایان واقعی مردم

بک لینک رنک ۶

خبرگزاری اصفحان

دیدگاه ها مسدود شده اند .