چند سئوال رمضانی از آیت الله شبیری زنجانی


تاریخ :خرداد ۱۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

چند سئوال رمضانی از آیت الله شبیری زنجانی
آیت الله شبیری زنجانی به چند استفتاء دربارۀ «استفاده روزه‌ دار از اسپری»، «داخل کردن اشیای غیرخوراکی در دهان»، «تمکین زن برای همسر روزه ‌خوار»، «سیگار کشیدن در ماه مبارک رمضان»، «احتمال پاک شدن از حیض قبل از طلوع فجر»، «تفاوت حکم روزه و نماز مسافر در حد ترخص» و «شک در ضرر داشتن روزه برای زنان باردار یا شیرده» را پاسخ گفتند.

چند سئوال رمضانی از آیت الله شبیری زنجانی

آیت الله شبیری زنجانی به چند استفتاء دربارۀ «استفاده روزه‌ دار از اسپری»، «داخل کردن اشیای غیرخوراکی در دهان»، «تمکین زن برای همسر روزه ‌خوار»، «سیگار کشیدن در ماه مبارک رمضان»، «احتمال پاک شدن از حیض قبل از طلوع فجر»، «تفاوت حکم روزه و نماز مسافر در حد ترخص» و «شک در ضرر داشتن روزه برای زنان باردار یا شیرده» را پاسخ گفتند.
چند سئوال رمضانی از آیت الله شبیری زنجانی

دانلود فیلم جدید

دیدگاه ها مسدود شده اند .