نقدی بر یادداشت “محمد(ص)؛ راوی رؤیاهای رسولانه” عبدالکریم سروش
سروش اعتقادی به وحی به عنوان پیام الهی به واسطه یا با واسطه جبرئیل ندارد و آن را برگرفته از تجربه شخصی تحت تأثیر عوامل محیطی و جسمانی و فرهنگی زمان خویش می‌داند

نقدی بر یادداشت “محمد(ص)؛ راوی رؤیاهای رسولانه” عبدالکریم سروش

سروش اعتقادی به وحی به عنوان پیام الهی به واسطه یا با واسطه جبرئیل ندارد و آن را برگرفته از تجربه شخصی تحت تأثیر عوامل محیطی و جسمانی و فرهنگی زمان خویش می‌داند
نقدی بر یادداشت “محمد(ص)؛ راوی رؤیاهای رسولانه” عبدالکریم سروش

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال

دیدگاه ها مسدود شده اند .