۱۰دقیقه خلوت با خدا


تاریخ :بهمن ۱۲, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز

خداوند ما را بزرگ آفریده است و برای ما نقشه دارد. امیدوارم او را و افعالش را بپذیریم.

فانتزی

دیدگاه ها مسدود شده اند .