اعلام آمار “کسانی که از پروردگار ناراحت” هستند!


تاریخ :اردیبهشت ۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

اعلام آمار “کسانی که از پروردگار ناراحت” هستند!
مفتی پیشین مصر در این باره اظهار داشت: این رقم بزرگی است اما هنگامی که آن را تحلیل و تجزیه کردیم، دریافتیم که این رقم تنها از پروردگار ناراحت هستند.

اعلام آمار “کسانی که از پروردگار ناراحت” هستند!

مفتی پیشین مصر در این باره اظهار داشت: این رقم بزرگی است اما هنگامی که آن را تحلیل و تجزیه کردیم، دریافتیم که این رقم تنها از پروردگار ناراحت هستند.
اعلام آمار “کسانی که از پروردگار ناراحت” هستند!

لایسنس نود ۳۲ ورژن ۷

سپهر نیوز

دیدگاه ها مسدود شده اند .